SQ5JUP - Welcome !
RCForb konfiguracja dla FT-991

UWAGA: Konfiguracja poniższa przedstawia podstawową konfigurację.

Upewnij się, że Twój FT-991 jest poprawnie skonfigurowany. W tym celu sprawdź następujące pozycje menu radiotelefonu:

032 CAT TOT , nie mniej niż 100msec
033 CAT RTS , powinno być ustawione na DISABLE
036 TX TOT , z powodów bezpieczeństwa ustawić na 3min
060 PC KEYING , ustawione na DTR

Upewnij się, że w Panelu Sterowania widzisz następujące porty(nr. Portów mogą być różne)


Teraz po zainstalowaniu serwera RCForb należy go skonfigurować w następujący sposób:

Konfiguracja Audio

Z menu RCForb (server) wybieramy „Option → Audio Configuration”


Ustweienia Servera
Z menu RCForb (server) wybieramy „OptionAudio Configuration” a następnie klikamy w zakładkę „Server Settings
Z menu RCForb (server) wybieramy „Option → Audio Configuration” a następnie klikamy w zakładkę „Publishing”Z menu RCForb (server) wybieramy „Option → Radio Configuration” a następnie klikamy w zakładkę „Remote Type”

5. Z menu RCForb (server) wybieramy „Option → Radio Configuration” a następnie klikamy w zakładkę „Radio Connection”
Z menu RCForb (server) wybieramy „Option → Radio Configuration” a następnie klikamy w zakładkę „PTT & CW Keying”
W tym miejscu w sekcji
PTT Cinfiguration” wybieramy „via CAT
External CW (COM) Port Configuration”, wybiramey (COM) Port → nr waszego Portu COM (nie enhanced), jednocześnie zaznaczamy opcję „Use DTR
7. Z menu RCForb (server) wybieramy „OPTION → User Manager” aby dodać własnego użytkownika (ewentualnie dodatkowych)


Tutaj należy dodać własny znak (przycisk Add)
Dobra rada, zrobić kopię zapasową:

C:\Program Files\KG6YPI\RCForb\Server\Settings
Eksport użytkowników z menu Option → User Manager


Last modified: 11.Jul.2018