SQ5JUP - Welcome !
Logger32 CW Machine + FT-991Aby w programie logującym Logger32 działało kluczowanie CW poprzez CW Machine, należy zrobić jak poniżej

73 de SQ5JUP,
Piotr

Ostatnia modyfikacja: 01.10.2021
Last modified: 11.Jul.2018