SQ5JUP - Welcome !
Konfiguracja micro KEYER 2 z FT-2000

UWAGA: Instrukcja do moich prywatnych celów, używasz ją na własną odpowiedzialność.

Upewnij się, że micro KEYER 2 jest poprawnie podłączony.


Jeżeli chcesz zasilać micro KEYER 2 z radia to należy ustawić odpowiednią zworkę wewnątrz urządzenia (należy pamiętać, aby nie przekroczyć limitu mili Amperów jakie Twoje radio oferuje.
Jeżeli zasilisz micro KEYER 2 z zewnętrznego źródła prądu to zyskujesz możliwość uruchamiania radia zdalnie poprzez np. RCForb
Zainstaluj najnowszą wersję ze strony microham.com

"Zainstaluj" porty COM z poziomu zainstalowanej aplikacji. W moim przypadku wykorzystuję tylko 4 porty jak widać na załączonym rysunku(Virtual Port -> Create Port) :
Skonfiguruj radio poprzez naciśnięcie przycisku "SET"
Aby skonfigurować włączenie PA PTT przed rozpoczęciem transmisji należy ustawić odpowiednią wartość ms w polu PTT lead
CW "Semi Break-In" = BK-IN w radiu dla CW będzie działało poprawnie
Odznaczenie "Sound card PTT" powoduje, że CW w SSB będzie działało.
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2021
Last modified: 11.Jul.2018